Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

Βίντεο φωτιά που σας κρύβουν ΜΜΕ και πολιτικά κόμματα!!! Ξυπνήστε Έλληνες... Οι δίπλα μας ετοιμάζονται... Μετά θα είναι αργά!!

Βίντεο φωτιά που σας κρύβουν ΜΜΕ και πολιτικά κόμματα!!! Ξυπνήστε Έλληνες... Οι δίπλα μας ετοιμάζονται... Μετά θα είναι αργά!!

"Λεφτά υπάρχουν", για τα κόμματα φυσικά: Aύξησαν τ...

Η κρεμάλα: "Λεφτά υπάρχουν", για τα κόμματα φυσικά: Aύξησαν τ...: Τελικά, δεν υπάρχει ούτε φιλότιμο (κοινώς λεγόμενη "τσίπα") ούτε έλεος από τους Έλληνες πολιτικούς: Αυξημένες ήταν οι... χρηματοδοτήσεις τω...